Hoe gaan we te werk?

Om een beroep te doen op onze diensten of ondersteuning moet je beschikken over een persoonsvolgend budget. In beperkte mate kunnen we ook begeleiding voorzien als je recht hebt op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). 

 

Wat is het verschil tussen rechtstreeks toegankelijke hulp en persoonsvolgend budget? 

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Dit is een beperkte, handicap-specifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Bij een vermoeden van een beperking kan je hierop een beroep doen. Via dit systeem kan je ondersteuning krijgen op vlak van begeleiding, dagopvang en verblijf. Bij een vraag naar kennismaking of ondersteuning bekijken we voor welke ondersteuning je binnen ons aanbod in aanmerking komt. RTH kan ook een voorlopige ondersteuning zijn, in afwachting van het persoonsvolgend budget. 

Persoonsvolgend budget (PVB)

Dergelijk budget is een gepersonaliseerd budget dat personen met een handicap kunnen aanvragen en waarmee je extra ondersteuningsnood kan betalen. Hoeveel je krijgt, hangt af van de noden en de zorgvraag. 

Heb je nog geen persoonsvolgend budget? Dan zetten wij je graag op weg om dit aan te vragen aan bij de bevoegde instantie en begeleiden we je graag tijdens de ganse procedure. 
Let wel: Een dergelijke aanvraag neemt wat tijd in beslag en er zijn wachtlijsten.  

Een vraag naar kennismaking of ondersteuning.

Wil je graag kennismaken met onze dienstverlening? Maak een afspraak voor een kennismakingsbezoek.
Eén van onze medewerkers zal je  graag te woord staan en meer informatie geven over onze dienstverlening en werkwijze.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek gaan we op zoek naar een oplossing op maat. In overleg bepalen we welke zorg of ondersteuning het best past bij je wensen, noden, mogelijkheden en  interesses en wat haalbaar is binnen je budget. 
Na het bepalen van de gepaste ondersteuning voor jou, spreken we een instapdatum af en starten we met een proefperiode van zes maanden. Onderling overleg en bijsturing zijn  steeds mogelijk.