Zelfstandig wonen met de assistentie die je wenst

Via deze ‘mobiele ondersteuning’ proberen we de cliënt in de best mogelijke omstandigheden deel te laten uitmaken van de samenleving zodat hij maximaal kan participeren aan het maatschappelijk leven. De ondersteuning die we aanbieden overkoepelt dan ook verschillende domeinen. Dat kan concreet gaan van het regelen van praktische zaken, over het uitwerken van een zinvolle dagbesteding tot psychosociale ondersteuning. 

Voor wie?

Meerderjarige personen met (een vermoeden van) lichte tot matige verstandelijke handicap, zwakbegaafdheid en/of autismespectrumstoornis. Zij beschikken over voldoende zelfredzaamheid op maatschappelijk, sociaal, huishoudelijk en hygiënisch vlak en verblijven in een eigen woning of appartement. 

Wat?

De dienst Inclusieve Ondersteuning (DIO) ondersteunt de cliënten zodat ze een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Onze begeleiders komen aan huis in onze kleine groepswoningen, waar maximaal vijf mensen samen wonen, in onze studioprojecten of in de eigen woning. Samen met de cliënt stellen we een ondersteuningspakket samen waarbij  we enerzijds individuele ondersteuning aanbieden (bv. samen winkelen, gesprekken voeren, ondersteuning bij huishoudelijke taken…) en anderzijds groepsbegeleiding (bv. uitstappen, samen eten in de gemeenschappelijke ruimte…). Voor heel wat zaken werken we ook nauw samen met reguliere diensten, zoals thuisverpleging, familiehulp, poetshulp enz. Daarvoor putten we zoveel mogelijk uit het eigen netwerk van de cliënt en zetten we sterk in op buurtvervlechting. 

Praktisch?

De begeleiding is niet 24u/24u voorzien. ’s Nachts zijn de bewoners alleen, maar er is wel een permanentie bereikbaar.
We bieden begeleiding aan huis in de regio Diest-Scherpenheuvel. De kosten van leven en wonen worden volledig door de bewoner gedragen. 

Ons zorgaanbod altijd bij de hand?

Download de folder

Heb je een zorgvraag of extra ondersteuning nodig?

Samen met jou gaan we op zoek naar de oplossing die helemaal bij je past. Je kan hiervoor rekenen op een volledige trajectbegeleiding en opvolging. 

Zorg aanvragen