Een zinvolle dagbesteding is een basisrecht voor iedereen

Is een job op de gewone arbeidsmarkt of in een beschutte werkplaats niet (helemaal) haalbaar of heb je een ondersteuningsvraag naar dagbesteding? Dan kan je terecht op een van onze dagbestedingslocaties die zich richten naar verschillende doelgroepen. Wij bieden er verschillende activiteiten aan met het accent op arbeid, vorming, beweging en ontspanning. Binnen Martine Van Camp gaan we op zoek naar de activiteit(en) die het best past bij je mogelijkheden, interesses en talenten. We hebben drie locaties waar we verschillende activiteiten aanbieden die zich richten naar verschillende doelgroepen: 

Dagcentrum Poels 

Voor wie?

Meerderjarige personen met (vermoeden van) verstandelijke beperking, personen die zelfstandig wonen of bij familie. Ook internen zijn welkom indien de woonondersteuning of het netwerk de medische/praktische zorg op zich neemt. De groep wordt opgedeeld in een ouderengroep en een actievere groep. 

Wat? 

Dagbesteding op maat in een evenwichtig programma dat bestaat uit activiteiten rond de pijlers werk, vorming, beweging & sport en ontspanning. Dat verhaalt zich in activiteiten zoals inpak- en knipwerk, zwerfvuil ophalen, een museumbezoek, zwemmen, turnen, uitstapjes, enz. Jaarlijks bieden we ook een reis aan. 

Waar?

Tulpenstraat, 

3294 Diest 

Praktisch?

Je komt naar het dagcentrum:

  • Met eigen vervoer
  • Met het openbaar vervoer
  • Met de eigen georganiseerde busronde (maximale afstand tot het dagcentrum is 15 km)

Dagcentrum Turnhoutsebaan

Voor wie?

Meerderjarige personen met (vermoeden van) lichte tot ernstige verstandelijke beperking en een grote ondersteuningsnood. (Residentiële cliënten)

Wat?

Dagbesteding op maat in een evenwichtig programma dat bestaat uit activiteiten rond de vier pijlers werk, vorming, beweging en ontspanning. Dat verhaalt zich in activiteiten zoals bakken, zwerfvuil ophalen, computerles, expressieve dans, muziek, een bioscoopbezoek, enz. 

Waar? 

Turnhoutsebaan 57
3294 Molenstede

Praktisch?

Je komt naar het dagcentrum:

  • Met eigen vervoer
  • Met het openbaar vervoer
  • Met de eigen georganiseerde busronde (maximale afstand tot het dagcentrum is 15 km)

De Spot

Voor wie?

Meerderjarige personen met een (vermoeden van) lichte tot matige verstandelijke beperking en die voldoende mobiel zijn.

Wat? 

Deelnemers hebben de keuze en de mogelijkheid om hun dagdelen zelf in te vullen, naargelang hun interesse, de keuze van de groep en andere omstandigheden. De bedoeling is een zinvolle bezigheid aan te bieden, sociale contacten te bevorderen, zelfontplooiing te stimuleren en talenten te ontdekken. Het programma is zeer gevarieerd, gaande van creatieve activiteiten tot vorming, sport of ontspanning. We zetten ook in op buurtvervlechting en community building door in interactie te gaan met de omgeving. Met onze cliënten nemen we dan ook graag deel aan projecten die we in samenwerking met de buurt of andere partners opzetten. 

Waar? 

Speelhofstraat 8
3290 Diest

Praktisch?

De Spot gaat door van maandag tot vrijdag. Cliënten zijn welkom vanaf 9.00u. De dag eindigt tussen 15.00u en 16.00u. We werken met een maandprogramma dat we telkens in nauw overleg met de medewerkers samenstellen. 

Je komt zelfstandig naar De Spot:

  • Met eigen vervoer
  • Met het openbaar vervoer

Ons zorgaanbod altijd bij de hand?

Download de folder

Heb je een zorgvraag of extra ondersteuning nodig?

Samen met jou gaan we op zoek naar de oplossing die helemaal bij je past. Je kan hiervoor rekenen op een volledige trajectbegeleiding en opvolging. 

Zorg aanvragen