Klachtenprocedure

In onze organisatie dragen we kwaliteit hoog in het vaandel. We gaan er dan ook heel bewust mee om en luisteren steeds aandachtig naar vragen en suggesties van cliënten, familie, derden, … en onderzoeken of we onze werking hiermee nog verder kunnen verbeteren.

  Als er ergens iets fout loopt of je ervaart een tekortkoming op om het even welk terrein en je wil ons hierop attent maken, dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen. 

  • Je eerste aanspreekpunt kan een medewerker zijn (de begeleiding, de maatschappelijk werker...) 
  • Voldoet het antwoord niet aan je wensen, dan kan je ons dit laten weten via mail (erikconinx@martinevancamp.be), telefonisch of per brief. 
  • We noteren de klacht in een register. 
  • Afhankelijk van het thema bespreken we de klacht tijdens een intern overleg en zoeken we een oplossing. 
  • Als ook dat antwoord niet voldoet, plannen we een gesprek in met de directie. 
  • Als laatste stap kan je uitgenodigd worden voor de klachtencommissie. 

  De klachtencommissie bestaat uit: 

  • M. Johny Pans, voorzitter van de gebruikersraad
  • Mw. Anita Van Uffelen, secretaris van de gebruikersraad
  • M. Erik Coninx, Adjunct-directeur
  • M. Erik Peirelinck, Directeur
  • Mw. Siska Van Gheluwe, Onafhankelijk deskundige (indien de klacht te maken heeft met een ontslag).

  Je bent ook steeds vrij om contact op te nemen met de zorginspectie (contact@zorginspectie.be) of met het afdelingshoofd van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Jos.theunis@vaph.be)

  Heb je een zorgvraag of extra ondersteuning nodig?

  Samen met jou gaan we op zoek naar de oplossing die helemaal bij je past. Je kan hiervoor rekenen op een volledige trajectbegeleiding en opvolging. 

  Zorg aanvragen