Af en toe wat hulp draagt bij aan een volwaardig bestaan

Heb je geen intensieve hulp nodig, maar wil je af en toe toch terugvallen op ondersteuning of begeleiding voor bepaalde zaken? Dan kan rechtstreeks  toegankelijke hulp de oplossing aanreiken die je zoekt. Hiervoor is geen aanvraag nodig bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en kan je gewoon bij ons terecht. Samen bekijken we in welke mate we kunnen tegemoetkomen aan je ondersteuningsvraag.

Voor wie? 

Voor personen met (een vermoeden van) een beperking en die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent jonger dan 65 jaar (niet van toepassing voor personen die al erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). 
  • Je woont in of rondom Diest.
  • Je hebt nog geen Persoonsvolgend Budget (PVB)

Wat? 

Dit is een beperkte, handicap-specifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Bij een vermoeden van een beperking kan je hierop een beroep doen. Via dit systeem kan je ondersteuning krijgen op vlak van begeleiding, dagopvang en verblijf. Bij een vraag naar kennismaking of ondersteuning bekijken we voor welke ondersteuning je binnen ons aanbod in aanmerking komt. RTH kan ook een voorlopige ondersteuning zijn, in afwachting van het persoonsvolgend budget. 

Drie vormen

  • Begeleiding: voor ondersteuning op vlak van bijvoorbeeld administratie, vrije tijd, werksituatie of praktische zaken. 
  • Dagopvang: voor een zinvolle dagbesteding kan je deelnemen aan onze activiteiten in het dagcentrum. 
  • Verblijf: Als je tijdelijk niet thuis kan blijven, bieden wij een logeeroplossing met de juiste ondersteuning aan. 

Praktisch? 

Per kalenderjaar krijg je maximaal acht punten om te besteden. Je kiest zelf voor welke vorm van ondersteuning je de punten inzet. We bekijken samen met jou welke mogelijkheden het meest geschikt zijn voor jou. Een combinatie van verschillende ondersteuningsvormen is ook mogelijk. 

Ons zorgaanbod altijd bij de hand?

Download de folder

Heb je een zorgvraag of extra ondersteuning nodig?

Samen met jou gaan we op zoek naar de oplossing die helemaal bij je past. Je kan hiervoor rekenen op een volledige trajectbegeleiding en opvolging. 

Zorg aanvragen