Missie en Doelgroep

Missie

VZW “Martine Van Camp” wil een kwalitatief sterk antwoord geven op de vraag van meerderjarige personen met een verstandelijke beperking naar ondersteuning op het vlak van leven, wonen en dagbesteding. We doen dit in een continue en respectvolle dialoog met de persoon met een ondersteuningsvraag en zijn belangrijk betrokkenen. We wensen deze missie te realiseren in een open bedrijfscultuur met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 


Visie en waarden

Het dagelijks handelen van al onze medewerkers is geïnspireerd door het burgerschapsmodel. Dit is een inclusief sociaal model dat de klemtoon legt op mogelijkheden, persoonlijke autonomie en kwaliteit van leven. Dit model ziet mensen als actieve participanten aan de samenleving. Zij nemen verantwoordelijkheid op voor zichzelf en bepalen zelf wat "kwaliteit van leven" voor hen betekent. Dit geldt ook voor personen met een verstandelijke beperking : zij moeten eveneens zelf maximaal inhoud kunnen geven aan hun leven.

De rol van onze dienstverlening bestaat er in om de persoon met een verstandelijke beperking die ondersteuning te bieden - alleen of in samenwerking met partners - die noodzakelijk is voor een maximale participatie aan een inclusieve samenleving.
 


Visieteksten

Over diverse onderwerpen zijn visieteksten ontwikkeld. Deze zijn geïnspireerd op het burgerschapsmodel en bieden een houvast voor medewerkers bij het dagelijks handelen. Er zijn o.a. visieteksten beschikbaar over :

- Seksualiteitsbeleving
- Probleemgedrag
- Ouder worden en dementie
- Palliatieve zorg
- Omgaan met ICT
- Begeleid werken
- Agressiebeleid in onze voorziening

U kan deze visieteksten aanvragen via bdirix@martinevancamp.be