Woonondersteuning

Vanuit vzw Martine Van Camp bieden wij een waaier van ondersteuning aan bij het wonen. Afhankelijk van jou mogelijkheden, vragen en ondersteuningsnood, bekijken we samen welke vorm van ondersteuning het meest aangewezen is.

Residentieel wonen:

Vzw Martine Van Camp heeft verschillende woonprojecten voor mensen die permanente ondersteuning en nabijheid nodig hebben van een begeleider. Mensen wonen er in een huislijke sfeer samen in een groep van maximaal elf personen.

Inclusief wonen:

Cliënten die zelfstandiger kunnen functioneren, kunnen ondersteund worden door de dienst inclusief wonen. Vanuit vzw Martine Van Camp hebben we enkele studioprojecten en kleinere woningen waar een drietal mensen samen wonen. We kunnen jou ook ondersteunen in je eigen woning, als je in Diest of Scherpenheuvel-Zichem woont. Je kan ook een beroep doen op een oproepbaar permanentiesysteem.