Open Plaats Residentieel Wonen


Datum registratie
: 27/07/2017

Aanbod :

 • Intensieve woonondersteuning (met 24u begeleiding)
 • Beschikken over een persoonsvolgend budget

 

Beschrijving aanbod :

 •  Onze voorziening zal in de loop van het najaar een volledig aparte werking binnen een vleugel van het psychiatrisch ziekenhuis St. Annendael (adres: Vestenstraat te Diest) opstarten
 • Geen toegang tot huisdieren.
 • Mobiel zijn. De beschikbare studio bevindt zich op de eerste verdieping
 • De leefgroep telt 9 kamers en iedere bewoner heeft een eigen toilet en lavabo op de kamer
 • Mits enig toezicht en ondersteuning kunnen instaan voor persoonlijke zelfredzaamheid (hygiëne, huishoudelijke vaardigheden)
 • De leefgroep is voorzien van een gemeenschappelijke ruimte waar de verschillende bewoners kunnen vertoeven om te eten, een babbeltje te slaan, TV te kijken,...
 • ZIch zelfstandig kunnen verplaatsen (openbaar vervoer,...) naar bijvoorbeeld de werkplaats, dagbesteding,...
 • Beschikken over of bereid zijn tot het zoeken naar een zinvolle dagbesteding
 • Geen acute psychiatrische problematiek
 • Beperkte medische problematiek.
 • Medicatie zelfstandig kunnen innemen.

 

Doelgroep : lich tot bovengrens matig mentale beperking met eventueel een bijkomende stabiele psychiatische problematiek of ASS.

Leeftijd : Vanaf 18 jaar

Contactgegevens : Wendy Bortels , 013 / 35 16 04 , wendybortels@martinevancamp.be

Open Plaats Inclusief Wonen


Datum registratie : 09/05/2017

Aanbod :

 • Intensieve woonondersteuning (Studiowonen)
 • Beschikken over een persoonsvolgend budget

 

Beschrijving aanbod :

 •  Eénpersoonsstudio in een blok met 7 andere studio's. Het gebouw is voorzien van een gemeenschappelijke ruimte waar de verschillende bewoners gebruik van kunnen maken.
 • Geen toegang tot huisdieren.
 • Mobiel zijn. De beschikbare studio bevindt zich op de eerste verdieping.
 • De begeleiding is op weekdagen dagelijks aanwezig van 7u30 tot 10u30 in de voormiddag en van 14u30 tot 20u in de namiddag. In het weekend is de begeleiding grote delen van de dag aanwezig (meestal van 9u30 tot 18u30)
 • Mits enig toezicht en ondersteuning kunnen instaan voor persoonlijke zelfredzaamheid (hygiëne, huishoudelijke vaardigheden)
 • Zich zelfstandig kunnen bezighouden in functie van vrije tijd
 • Er is geen nachtpermanentie, enkel telefoonpermanentie. Het is dus noodzakelijk dat men de telefoon kan bedienen en 's nachts geen ondersteuning nodig heeft.
 • Beschikken over of bereid zijn tot het zoeken naar een zinvolle dagbesteding
 • Bijkomende psychiatrische problematiek: indien gestabiliseerd.
 • Beperkte medische problematiek.
 • Medicatie zelfstandig kunnen innemen.

 

Doelgroep : Matige - ernstig mentale beperking

Leeftijd : Vanaf 18 jaar

Contactgegevens : Nadine Broos , 013 / 35 16 02 , nadinebroos@martinevancamp.be
 


Open Plaats Dagcentrum (PVB)


Datum registratie : 12/05/2017

Aanbod :

 • Dagondersteuning - Atelierwerking
 • De Cliënt dient te beschikken over een persoonsvolgend budget
 • Indien men een vraag heeft voor twee dagen dagondersteuning of minder, is ook instroom via Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) mogelijk.

 

Beschrijving aanbod :

 • Deelname aan de atelierwerking van Dagcentrum De Speelhofstraat, Gelegen te Speelhofstraat 8, 3290 Diest. Het gaat om groepsactiviteiten georganiseerd rond vier thema's, namelijk arbeidsmatige activiteiten, vormingsactiviteiten, bewegings- en sportactiviteiten en ontspanningsactiviteiten.
 • De cliënt wordt geacht:

                • te kunnen functioneren in een groep van ± 40 personen;
                • niet afhankelijk te zijn van intensieve/ individuele ondersteuning en begeleiding;
                • bereid te zijn te helpen bij huishoudelijke taken (tafel dekken, afdrogen, ledigen afwasmachine, etc.);
                • enigszins mobiel te zijn (niet permanent rolstoel gebonden).

 • Eventueel mogelijkheid tot gebruik van georganiseerd vervoer (individueel te bekijken)

 

Doelgroep : Licht - matig mentale beperking

Leeftijd : Volwassenen (Vanaf 18 jaar)

Contactgegevens : Julie Brems , 013 / 35 22 04 , juliebrems@martinevancamp.be
 


Open Plaats Dagcentrum (RTH)


Datum registratie : 12/05/2017

Aanbod :

 • Dagondersteuning  - Atelierwerking
 • De cliënt kan instromen via Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

 

Beschrijving aanbod :

 • Deelname aan de atelierwerking van Dagcentrum De Speelhofstraat, Gelegen te Speelhofstraat 8, 3290 Diest. Het gaat om groepsactiviteiten georganiseerd rond vier thema's, namelijk arbeidsmatige activiteiten, vormingsactiviteiten, bewegings- en sportactiviteiten en ontspanningsactiviteiten.
 • De cliënt wordt geacht:

                        • te kunnen functioneren in een groep van ± 40 personen;
                        • niet afhankelijk te zijn van intensieve/ individuele ondersteuning en begeleiding;
                        • bereid te zijn te helpen bij huishoudelijke taken (tafel dekken, afdrogen, ledigen afwasmachine, etc.);
                        • enigszins mobiel te zijn (niet permanent rolstoel gebonden). 
                        • zich zelfstandig te kunnen verplaatsen naar het Dagcentrum

Doelgroep : Om te kunnen gebruikmaken van Rechtstreeks Toegankelijk Hulpverlening, dient men te voldoen aan volgende voorwaarden:
                        • Er is een (vermoeden) van handicap;
                        • De persoon is jonger dan 65 jaar of is ouder dan 65 jaar maar heeft reeds een erkenning van het VAPH;
                        • De persoon woont in Vlaanderen of het Brussel Hoofdstedelijk Gewest;
                        • Er werd de persoon (nog) geen Persoonsvolgend Budget ter beschikking gesteld.
 

Leeftijd : Volwassenen (Vanaf 18 jaar)

Contactgegevens :  Julie Brems , 013 / 35 22 04 , juliebrems@martinevancamp.be
 Open Plaats Inclusief Wonen


Datum registratie : 06/10/2017

Aanbod:

 • Intensieve woonondersteuning  (kleine groepswoning)
 • Beschikken over een persoonsvolgend budget


Beschrijving aanbod:

 • Eerder een actieve bewoner
 • Locatie: huurwoning met 3 andere bewoners
 • Geen nachtbegeleiding: ’s nachts enkel GSM permanentie.
 • Gemotiveerd zijn om in kleine groep te leven
 • Mobiel zijn (kamer op de 1ste verdieping)
 • Psychiatrische problematiek: niet acuut - gestabiliseerd
 • Persoonlijke zelfredzaamheid: mits beperkte ondersteuning zelf kunnen instaan voor eigen hygiëne
 • Sociale zelfredzaamheid: Zich kunnen houden aan afspraken, zelf een boodschap kunnen doen, gebruik kunnen maken van de stadsbus, zich zelfstandig kunnen bezig houden.
 • Praktische vaardigheden: huishoudelijke taakjes (afwassen, tafel dekken,…) kunnen uitvoeren.
 • Mondig / weerbaar zijn
 • Over enig gevoel voor maatschappelijk aanvaarde normen en waarden beschikken.
 • Gemotiveerd zijn om een dagbesteding te doen
 • Specifieke vereisten:           
                      - 's nachts of in de weekends (enkele uren) alleen kunnen blijven
                      - telefoon kunnen bedienen
                      - slechts beperkte medische zorg

 

Doelgroep: matig - licht mentale handicap

Leeftijd: vanaf 18 jaar

Contactgegevens: Wendy Bortels, 013/35.16.04, wendybortels@martinevancamp.be