Open Plaats Inclusief Wonen


Datum registratie : 09/05/2017

Aanbod :

 • Intensieve woonondersteuning (Studiowonen)
 • Beschikken over een persoonsvolgend budget

 

Beschrijving aanbod :

 •  Eénpersoonsstudio in een blok met 7 andere studio's. Het gebouw is voorzien van een gemeenschappelijke ruimte waar de verschillende bewoners gebruik van kunnen maken.
 • Geen toegang tot huisdieren.
 • Mobiel zijn. De beschikbare studio bevindt zich op de eerste verdieping.
 • De begeleiding is op weekdagen dagelijks aanwezig van 7u30 tot 10u30 in de voormiddag en van 14u30 tot 20u in de namiddag. In het weekend is de begeleiding grote delen van de dag aanwezig (meestal van 9u30 tot 18u30)
 • Mits enig toezicht en ondersteuning kunnen instaan voor persoonlijke zelfredzaamheid (hygiëne, huishoudelijke vaardigheden)
 • Zich zelfstandig kunnen bezighouden in functie van vrije tijd
 • Er is geen nachtpermanentie, enkel telefoonpermanentie. Het is dus noodzakelijk dat men de telefoon kan bedienen en 's nachts geen ondersteuning nodig heeft.
 • Beschikken over of bereid zijn tot het zoeken naar een zinvolle dagbesteding
 • Bijkomende psychiatrische problematiek: indien gestabiliseerd.
 • Beperkte medische problematiek.
 • Medicatie zelfstandig kunnen innemen.

 

Doelgroep : Matige - ernstig mentale beperking

Leeftijd : Vanaf 18 jaar

Contactgegevens : Nadine Broos , 013 / 35 16 02 , nadinebroos@martinevancamp.be
 


Open Plaats Dagcentrum (PVB)


Datum registratie : 22/05/2018

Aanbod :

 • Dagbesteding
 • De cliënt dient te beschikken over een persoonsvolgend budget
 • Indien men een vraag heeft voor twee dagen dagondersteuning of minder, is ook instroom via Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) mogelijk.

 

Beschrijving aanbod :

 • Het gaat om groepsactiviteiten georganiseerd rond vier thema's, namelijk arbeidmatige activiteiten, vormingsactivitieten, bewegings- en sportactiviteiten en ontspanningsactiviteiten.
 • De clienten wordt geacht:
                        • Kunnen om te gaan met groepsactiviteiten met ongeveer 10 deelnemers en drukte van overgangsmomenten
                        • Niet volledig afhankelijk te zijn van individuele ondersteuning en begeleiding
                        • Mits enige ondersteuning (bv. versnijden van eten, ...) zelfstandig te eten
                        • Enigzins mobiel te zien (niet permanent rolstoel gebonden)
                        • Eventueel mogelijkheid tot gebruik van georganiseerd vervoer (individueel te bekijken)
                        • Geen acute psychiatrische problematiek te hebben 

Doelgroep : Locatie afhankelijk van profiel

 • Dagcentrum Speelhofstraat gelegen op de Speelhofstraat 8 - 3290 Diest richt zich op cliënten met een licht tot matig mentale beperking
 • Dagcentrum Turnhoutsebaan gelegen op de Turnhoutsebaan 57 - 3294 Diest-Molenstede richt zich op cliënten met een ernstig mentale beperking
 

Leeftijd : Volwassenen (Vanaf 18 jaar)

Contactgegevens : Wendy Bortels , 013 / 35 16 04 , wendybortels@martinevancamp.be
 Open Plaats Inclusief Wonen


Datum registratie : 06/10/2017

Aanbod:

 • Intensieve woonondersteuning  (kleine groepswoning)
 • Beschikken over een persoonsvolgend budget


Beschrijving aanbod:

 • Eerder een actieve bewoner
 • Locatie: huurwoning met 3 andere bewoners
 • Geen nachtbegeleiding: ’s nachts enkel GSM permanentie.
 • Gemotiveerd zijn om in kleine groep te leven
 • Mobiel zijn (kamer op de 1ste verdieping)
 • Psychiatrische problematiek: niet acuut - gestabiliseerd
 • Persoonlijke zelfredzaamheid: mits beperkte ondersteuning zelf kunnen instaan voor eigen hygiëne
 • Sociale zelfredzaamheid: Zich kunnen houden aan afspraken, zelf een boodschap kunnen doen, gebruik kunnen maken van de stadsbus, zich zelfstandig kunnen bezig houden.
 • Praktische vaardigheden: huishoudelijke taakjes (afwassen, tafel dekken,…) kunnen uitvoeren.
 • Mondig / weerbaar zijn
 • Over enig gevoel voor maatschappelijk aanvaarde normen en waarden beschikken.
 • Gemotiveerd zijn om een dagbesteding te doen
 • Specifieke vereisten:           
                      - 's nachts of in de weekends (enkele uren) alleen kunnen blijven
                      - telefoon kunnen bedienen
                      - slechts beperkte medische zorg

 

Doelgroep: matig - licht mentale handicap

Leeftijd: vanaf 18 jaar

Contactgegevens: Wendy Bortels, 013/35.16.04, wendybortels@martinevancamp.be