Vorming en vrije tijd

Binnen VZW Martine Van Camp is er een vormingsmedewerker. Deze richt zich naar alle cliënten in de voorziening. Zij ondersteunt de verschillende afdelingen bij het organiseren van vrije tijdsactiviteiten en vorming. 

Vorming

Vorming gebeurt op maat en vaak op vraag vanuit een afdeling. Meestal wordt dit dan georganiseerd in kleine groepjes. Maar het kan ook individueel. Alle thema's kunnen aan bod komen : actualiteit, hobby's, huisdieren, familie, natuur, afscheid nemen, gevoelens, kunst, ICT, assertiviteit, zelfbeeld,...  Vaak wordt er aan een vormingsthema ook een uitstap naar een tentoonstelling of een museum gekoppeld. Het hoofddoel van de vorming is om de wereld van de cliënt te verbreden. De vormingsmedewerker volgt eveneens het externe vormingsaanbod op en verspreidt deze informatie naar cliënten en begeleiders.

Vrije tijd

De vormingsmedewerker volgt het externe vrijetijdsaanbod op en verspreidt deze informatie over de verschillende afdelingen. Zij ondersteunt ook specifieke projecten in de dagcentrumwerking zoals : de bewegingsweek, de sportweek en de seniorenweek. Er wordt ook vraaggestuurd gewerkt waarbij de vormingsmedewerker rond specifieke thema's vrijetijdsactiviteiten kan voorstellen, uitwerken en eventueel begeleiden.

Er is eveneens een regionale samenwerking tussen verschillende voorzieningen uit Oost-Brabant. Zo kan iedereen deelnemen aan een ruimer aanbod en wordt ook het netwerk van cliënten verruimd.

Didactisch materiaal 

Zowel inzake vorming als vrije tijd werken we met aangepast didactisch materiaal om informatie duidelijk naar cliënten over te brengen. Veel materiaal, zoals didactische spelen, worden vaak zelf gemaakt.

Voor meer informatie kan u terecht bij karinwarnant@martinevancamp.be