Persoonsvolgende Financiering

Vraaggestuurde zorg

De zorg en ondersteuning van personen met een beperking is in volle beweging. In zijn beleidsnota "Perspectief 2020" pleit de minister voor vraaggestuurde zorg. Kenmerkend hiervoor is dat zorgvrager en zorgverlener als gelijken rond de tafel zitten om te zoeken naar een optimaal antwoord op de zorgvraag. In onze dienstverlening streven we ernaar om deze werkwijze dagelijks in praktijk te brengen.

Toch was een noodzakelijke voorwaarde om dit echt in praktijk te brengen niet vervuld. Tot op heden verliep de erkenning en financiering immers rechtstreeks van de subsidiërende overheid (VAPH) naar de voorziening. Hier wilde men verandering in brengen.

Sinds enkele jaren kan reeds een persoonlijk assistentiebudget (PAB) aangevraagd worden. Hierbij krijgt de persoon met een beperking een effectief cashbudget in zijn bezit waarmee hij zorg kan inkopen. Vanaf 2012 is er ook gestart met "convenanten". Met dit systeem wordt een "voucher" toegekend aan de persoon met een beperking. Hiermee kan hij naar een voorziening van zijn keuze gaan. Beide werkwijzen geven de zorgvrager het instrument in handen om op een volwaardige wijze deel te nemen aan het gesprek over het opstellen van de individuele dienstverleningsovereenkomst.


PAB-dienstverlening

Binnen Oost-Brabant hebben een aantal voorzieningen samen een PAB-dienst opgestart : "Vestah". Wanneer u beschikt over een PAB-budget kan u zich tot deze dienst richten. Samen wordt de ondersteuningsvraag onderzocht en wordt gezocht naar een persoonlijke assistent. U behoudt de regie, maar we kunnen de administratieve beslommeringen van het werkgeverschap van u overnemen. We zorgen ook voor een professionele en deskundige coaching van de persoonlijke assistent. Voor meer informatie kan u contact opnemen met :

Vestah

Geert Van Nieuwerburgh
Jan Claes, coördinator
016/57.27.46

pa@trede.be 

U vindt ook meer informatie op www.pa.trede.be

Convenanten

Wanneer u beschikt over een convenant voor een dagcentrum, begeleid werken, een tehuis of inclusief wonen, kan u ook met ons contact opnemen. Net zoals bij andere aanvragen starten we een proces van vraagverduidelijking. Hierbij gaan we samen na op welke levensdomeinen u welke ondersteuning verwacht. In een individuele dienstverleningsovereenkomst spreken we af op welke ondersteuningsvragen onze voorziening een antwoord zal geven.

Er is een belangrijk verschil met een persoon die niet over een convenant beschikt. Indien u om een bepaalde reden de samenwerking wenst te beëindigen, stopt ook de financiering voor onze voorziening. Mogelijke redenen kunnen zijn : een verhuis, u bent niet tevreden met de geboden dienstverlening, de zorgvraag is dermate gewijzigd dat onze voorziening geen passend aanbod meer kan doen,... U kan zich met de convenant dan tot een andere voorziening van uw keuze wenden. Met vragen kan u terecht bij nadinebroos@martinevancamp.be