Klachtenprocedure

Wij gaan in onze voorziening bewust om met kwaliteit. We luisteren aandachtig naar suggesties en vragen van cliënten, familie, derden,...  We onderzoeken of we onze werking hiermee kunnen verbeteren.
Toch kan het zijn dat het volgens u fout loopt. Dat kan gaan om een detail (een vermist kledingstuk) of een tekortkoming op eender welk terrein. In elk geval vindt u het belangrijk genoeg om er ons uitdrukkelijk attent op te maken.

Uw eerste aanspreekpunt kan de begeleiding zijn, de maatschappelijk werkster of een administratief medewerker (bv. bij een opmerking over een factuur). Wanneer het gegeven antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen laat u ons dit weten. Dit kan via mail (erikconinx@martinevancamp.be), telefonisch of via een brief. De klacht wordt genoteerd in een register. Afhankelijk van het thema bespreken we de klacht op een intern overleg om een oplossing te zoeken. Indien ook dit antwoord onvoldoende is, wordt een gesprek met de directie gepland. Als laatste stap kan u uitgenodigd worden voor de klachtencommissie. Deze is samengesteld uit de voorzitter en een lid van de gebruikersraad, de adjunct-directeur en de directeur. De klachtencommissie wordt uitgebreid met een onafhankelijk deskundige indien de klacht te maken heeft met een ontslag.

Leden van de klachtencommissie :
     - Dhr. Johny Pans, voorzitter van de gebruikersraad
     - Mevr. Anita Van Uffelen, secretaris van de gebruikersraad
     - Dhr. Erik Coninx, adjunct-directeur
     - Dhr. Erik Peirelinck, directeur
Onafhankelijk deskundige : Mevr. Siska Van Gheluwe

Het staat de klager ook vrij om contact te nemen met de zorginspectie (contact@zorginspectie.be) of met het afdelingshoofd "zorg" van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (jos.theunis@vaph.be)