Links voorzieningen en scholen voor personen met een beperking

Huize Eigen Haard

De v.z.w. Huize Eigen Haard biedt opvang, begeleiding en verzorging aan volwassen personen met een handicap, die woonachtig zijn in Groot-Aarschot en omliggende gemeenten. Daartoe heeft de v.z.w. van de overheid erkenningen gekregen voor de oprichting van een tehuis voor niet-werkenden, een tehuis voor werkenden, een dagcentrum, een dienst Begeleid Wonen en een dienst Beschermd Wonen.
 

De Bremberg

De Bremberg (BuBaO en BuSO) richt zich tot kinderen met een matig tot ernstig mentale achterstand (type2) al dan niet in combinatie met een autismespectrumstoornis of een meervoudige handicap.
 

Ave Regina

Zorg- en begeleidingscentrum voor jongeren en volwassenen. Jongeren kunnen terecht op het internaat en in het semi-internaat. Daarnaast bieden zij hen ook de mogelijkheid tot kortverblijven en ambulante begeleidingen. Voor de volwassenen is er het tehuis voor werkenden en niet-werkenden met de atelierwerking 'De Lovenier', het kortverblijf, beschermd wonen en het dagcentrum 'Kolveniershof'.
 

Huis in de stad

vzw Huis in de Stad wil personen met een handicap helpen hun leven zo goed mogelijk te maken. Zij kunnen in Huis in de Stad vzw komen werken en/of komen wonen.
 

Ter Bank

MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met een licht en/of matig mentale handicap, en/of gedragsstoornissen / emotionele problemen. BO-Ter bank is een school voor buitengewoon onderwijs
 

Stichting Delacroix

De Stichting Marguerite-Marie Delacroix staat in voor een professionele begeleiding van kinderen en volwassenen met een matig tot diep mentale handicap, met eventuele bijkomende motorische stoornissen, en van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze begeleiding kan de vorm aannemen van een verblijf in het internaat of tehuis voor niet-werkenden, en van een deelname aan de atelierwerking in het dagcentrum