Informatie giften

Waarom Giften

VZW Martine Van Camp is een voorziening die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Hiertoe worden regelmatig audits en inspectiebezoeken uitgevoerd. Een gevolg van deze erkenning is dat er een regelmatige subsidiëring is van de werking. De belangrijkste kost die gesubsidieerd wordt zijn uiteraard de loonkosten. Ook voor de werkingskosten is er een regelmatige betoelaging, zij het dat deze beperkt is. Allerlei giften of een projectsubsidie vergemakkelijken in belangrijke mate de aankoop van bijvoorbeeld sport of snoezelmateriaal, de inrichting van een pc-lokaal voor cliënten, speeltuigen of een hoog / laag bad.

Het schoentje knijpt daarnaast ook in veel grotere mate bij bouwprojecten die opgestart worden. Deze worden immers slechts betoelaagd voor 60% van een theoretisch maximum. Dit maximum ligt bovendien een heel eindje onder de reële bouwkost. Het zelf te financieren saldo beloopt dan ook al gauw enkele 100.000-en euros. De laatste 20 jaar hebben wij continu meegewerkt aan het wegwerken van de wachtlijsten. We zijn daarom ook continu op zoek naar extra financiële middelen. Fiscaal aftrekbare giften en een duolegaat zijn hier twee fiscaal vriendelijke voorbeelden van.

U kan er hieronder meer over lezen.

Fiscaal Attest

Alle giften zijn welkom, maar vanaf 40 euro krijgt u van ons een fiscaal attest. Daardoor bespaart u op uw belastingen. Afhankelijk van uw inkomen varieert die besparing tussen 35 en 40% van het bedrag van uw gift. Door een gift van 50 euro bespaart u dus ongeveer 20 euro op uw belastingen.

Een gift kan u overschrijven op rekeningnummer BE37 7430 3878 2028 ten gunste van VZW Martine Van Camp. In de maand februari van het volgende kalenderjaar ontvangt u per post het fiscaal attest.
Van harte dank!
 

Verdien je hemel met een duo-legaat

Hoe kan je op een fiscaalvriendelijke wijze een goed doel in je testament opnemen

Alleenstaanden zonder naaste familieleden laten via testament vaak geld of goederen na aan een vriend of goed doel. Maar bereiken ze daarmee wel het gewenste effect? Erfgenamen zonder familieband met de overledene, worden belast tegen het ‘tarief vreemden’. De successierechten lopen snel zeer hoog op.

U kunt de pijn verzachten. De techniek van het duo-legaat is het geknipte middel. U wijst twee begunstigden aan in uw testament, vandaar de term ‘duo’-legaat. In het testament koppelt u een last aan een van de legaten. Wat is hier de last? Eén van de begunstigden in uw testament moet ook de successierechten betalen op het legaat voor de andere begunstigde. Deze laatste krijgt dus een legaat vrij van successierechten.

Organiseer het testament zo dat het legaat verkleint voor de erfgenaam die volgens het hoogste tarief wordt belast. En tegelijk verhoogt u het legaat voor de erfgenaam die een lager belastingtarief geniet. Deze laatste betaalt boven op zijn eigen lage successierechten ook de hoge successierechten van de eerste. De inschakeling van een liefdadigheidsinstelling met de vorm van een vzw vormt de sleutel van de oplossing. Vzw’s betalen immers een sterk verlaagd erfenisrecht

Een voorbeeld :

Martha wil haar spaarcenten (100.000 euro) nalaten aan haar enige nicht Klaartje. Als Martha geen testament maakt, of als ze bij testament alles nalaat aan Klaartje, betaalt Klaartje op de eerste schijf van 75.000 euro 45% belastingen, en op de overige 25.000 euro zelfs 55%. Dit brengt het totale belastingplaatje op 47.500 euro. Er blijft voor Klaartje netto 52.500 euro over.
Veronderstel dat Martha 60.000 euro nalaat aan Klaartje en 40.000 euro aan een goed doel onder de vorm van een duolegaat. Een goed doel is meestal een VZW. Een VZW betaalt in Vlaanderen slechts 8,8%  successierechten. Het goede doel betaalt dan 8,8% belastingen op de 40.000 euro die het zelf ontvangt maar ook 27.000 euro (45% op 60.000 euro) op de som die Klaartje erft. Daardoor houdt het goede doel netto 9.480 euro over. Klaartje betaalt niets en houdt netto 60.000 euro over !

Iedereen wordt er beter van !!