Logeren

Wat is logeren ?

Onze voorziening biedt aan meerderjarige personen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om gedurende een korte periode te komen logeren. Deze vraag kan zich stellen wanneer ouders of familie, die de mantelzorg op zich nemen, gedurende een beperkte periode deze zorg niet kunnen opnemen. Dit kan het geval zijn tijdens een ziekenhuisopname of een vakantie. Je kan het ook zien als een kennismaking met "wonen in een voorziening".

De logé dient ingeschreven te zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

Wat bieden we aan ?

Indien je nog geen gebruik maakt van ons dagcentrum, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de maatschappelijk werkster en een orthopedagoog. In dit gesprek wordt gepeild naar de mate waarin je beroep dient te doen op de hulp van de begeleiding. We beschikken momenteel over 3 logeerkamers. Afhankelijk van de zelfredzaamheid van de logé en de beschikbare plaats wordt nagegaan waar best gelogeerd kan worden. De 3 leegroepen waar gelogeerd kan worden hebben een verschillende begeleidingsintensiteit. Indien vereist kan de hulp van thuisverpleging ingeschakeld worden.

Overdag neemt de logé deel aan de dagcentrumactiviteiten. 's Avonds kan er deelgenomen worden aan de activiteiten van de leefgroep. De kostprijs bevat alle hotelkosten. Zakgeld, medicatie en luiers zijn niet inbegrepen.
 

Hoe gaan we te werk ?

Best doe je de aanvraag minstens 3 weken vooraf. Er is immers tijd nodig voor een goede kennismaking en het aantal plaatsen (zeker in de vakantieperiode) is beperkt. De aanvraag kan je doen via mail (wendybortels@martinevancamp.be) of telefonisch op 013/35.16.07. Er wordt een afspraak voor een kennismaking gemaakt. Hierbij is ook een orthopedagoog aanwezig. Met deze informatie wordt op een opnameteam beslist of we een passend antwoord op je vraag kunnen bieden en in welke leefgroep. Deze beslissing wordt zo snel als mogelijk medegedeeld. Nadien worden praktische afspraken gemaakt.