Logeren


Wat is logeren ?

Onze voorziening biedt aan meerderjarige personen met een beperking de mogelijkheid om gedurende een korte periode te komen logeren. Deze vraag kan zich stellen wanneer ouders of familie, die de mantelzorg op zich nemen, gedurende een beperkte periode deze zorg niet kunnen opnemen. Dit kan het geval zijn tijdens een ziekenhuisopname of een vakantie. Je kan het ook zien als een kennismaking met "wonen in een voorziening" waarbij de persoon met een beperking gedurende meerdere korte periodes verblijft in een voorziening.

Logeren wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Wie kan komen logeren ?

Ofwel dien je ingeschreven te zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en beschik je over een persoonsvolgend budget.

Wanneer je (nog) niet beschikt over een persoonsvolgend budget kan je ook beroep doen op “rechtstreeks toegankelijke hulp”. Er dient wel minimaal een “vermoeden” van handicap aanwezig te zijn.

We richten ons naar personen die gebruik maken van ons dagcentrum of de dienst begeleid werk en tijdelijk aanvullend beroep willen doen op woonondersteuning. Maar ook personen die verder geen link hebben met onze voorziening kunnen een vraag naar logeren stellen.

De kandidaat dient wel meerderjarig te zijn.

Wat bieden we aan ?

Indien je nog geen gebruik maakt van ons dagcentrum, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de maatschappelijk werkster en een orthopedagoog. In dit gesprek wordt gepeild naar de mate waarin je beroep dient te doen op de hulp van de begeleiding. We beschikken momenteel over 3 logeerkamers. Afhankelijk van de zelfredzaamheid van de logé en de beschikbare plaats wordt nagegaan waar best gelogeerd kan worden. De 3 woningen waar gelogeerd kan worden hebben een verschillende begeleidingsintensiteit. Indien vereist kan er thuisverpleging ingeschakeld worden.

Overdag kan de logé deelnemen aan de dagcentrumactiviteiten. Maar hij kan ook zijn bestaande dagbesteding behouden. Per overnachting wordt een forfaitair bedrag aangerekend. Deze kostprijs bevat alle hotelkosten. Zakgeld, medicatie en luiers, uitstappen,… zijn niet inbegrepen.

 

De logé staat ook in voor beddengoed.
 

Hoe gaan we te werk ?

Best doe je de aanvraag zo vroeg mogelijk maar zeker 3 weken vooraf. Er is immers tijd nodig voor een goede kennismaking en het aantal plaatsen (zeker in de vakantieperiode) is beperkt. De aanvraag kan je doen via mail (wendybortels@martinevancamp.be) of telefonisch op 013/35.16.07. Er wordt een afspraak voor een kennismakingsbezoek gemaakt. Hierbij is ook een orthopedagoog aanwezig. Met deze informatie wordt op een opnameteam beslist of we een passend antwoord op je vraag kunnen bieden en in welke woonomgeving. Deze beslissing wordt zo snel als mogelijk medegedeeld. Nadien worden praktische afspraken gemaakt.