Begeleid Werk

Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
Begeleid Werk
back next

Wat is begeleid werk?

Op een individuele manier begeleiden we cliënten naar een arbeidsmatige activiteit op de gewone arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om onbezoldigde arbeid. De jobcoach peilt naar je interesses en vaardigheden. Daarna gaat hij op zoek naar een mogelijke werkgever. Hij begeleidt je stap voor stap bij het opstarten en ook nadien blijft hij de contactpersoon voor cliënt en werkgever.

Voor wie is begeleid werk ?


Begeleid werk richt zich naar personen die zinvol werk willen verrichten en voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is. De kandidaat dient te beschikken over een erkenning voor een dagcentrum. Voor sommige cliënten kan begeleid werk een opstap zijn naar een betaalde baan.

Wat willen we bereiken met begeleid werk ?

We streven naar sociale integratie : meer sociale contacten, erbij horen, werken in het normale arbeidscircuit. Je wordt gewaardeerd om wat je kan. Ontplooiing is voor iedereen belangrijk : nieuwe dingen leren, ervaringen opdoen, deelnemen aan een zinvolle dagbesteding, zelf kunnen kiezen waar je gaat werken, mogen en kunnen tonen wat je kan. Het is een win / win situatie voor werkgever en begeleid werker waarbij de werkgever tijd en middelen ter beschikking stelt voor een optimale werksfeer voor de begeleid werker.

Waar werken de cliënten?

Heel wat cliënten zijn tewerkgesteld in de non-profit sector : kinderkribbes, groendiensten, bibliotheken, rusthuizen, scholen,... Daarnaast zijn er ook cliënten die in de profitsector werken : landbouwbedrijven, tavernes, restaurants, feestzalen,...

Vervoer naar het werk ?

De meeste van de begeleid werkers gaan zelfstandig naar hun werkplaats. Het is één van de principes van begeleid werk dat de begeleid werker zelf instaat voor zijn verplaatsing naar het werk. De begeleid werker kan wel aan de jobcoach hulp vragen om een traject uit te stippelen naar zijn werk met het nodige vervoer. Er kan ook training gegeven worden om gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer. Indien de begeleid werker voor de verplaatsing toch beroep moet doen op de ophaaldienst van het dagcentrum wordt een "opstapvergoeding" aangerekend.

Meer informatie kun je bekomen bij begeleidwerk@martinevancamp.be of 0473/60.71.03