Mogelijkheden voor stages

VZW Martine Van Camp beschouwt het als één van zijn maatschappelijke opdrachten om opleidingsmogelijkheden te voorzien voor stagiairs. We stellen ons beschikbaar zowel voor korte als lange stageperiodes. Er zijn mogelijkheden voor begeleidende functies en functies bij ondersteunende diensten (logistiek, orthopedagoog, sociale dienst, administratie).

Voor de aanvang van een stage moeten we beschikken over een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat de stagiair medisch geschikt is voor een stage. Van elke werkpost is er ook een werkpostfiche en een risicoanalyse beschikbaar. Deze kan u aanvragen bij de stagecoördinator Jules Schoubben, jules.schoubben@martinevancamp.be.

Stagiairs krijgen een aangepast onthaal (met stagevademecum) en werken onder de supervisie van een aangewezen medewerker die fungeert als stagementor. Deze persoon zorgt ook voor de dagelijkse begeleiding en de evaluaties.

We willen een goed contact onderhouden met de onderwijsinstellingen teneinde duidelijke afspraken te maken.

Aan het einde van de stage vragen we om onze stageplaats te evalueren op een anonieme wijze. Hiermee kunnen we rekening houden om ons stageaanbod te verbeteren.