Mogelijkheden voor vrijwilligerswerkWij wensen een kwalitatief hoogstaande zorg te realiseren. Dit vereist voldoende professionele en deskundige medewerkers. Deze staan in voor de kerntaken. Wij zijn er ons echter van bewust dat professionele medewerkers nooit een volledig antwoord kunnen formuleren op de individuele zorgvraag.

Dit heeft zeker te maken met de beperktheid van de middelen. Daarnaast kennen wij echter aan het vrijwilligerswerk een onvervangbare kwalitatieve waarde toe. Dit verwijst o.a. naar de openheid en bereidheid van een samenleving om kansen te geven aan personen met een beperking. Vrijwilligers kunnen het netwerk van onze cliënten uitbreiden : een bezoekje aan een bewoner brengen, samen een uitstapje doen, naar de film, een dag per week helpen in de atelierwerking van het dagcentrum, voor een leefgroep koken in het weekend, ....  Je kan ook helpen in de logistiek : bv. met voertuigen naar de technische controle gaan,..  Er wordt een vergoeding voorzien voor gemaakte kosten.

Als je uw interesse kenbaar maakt, wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit gesprek wordt gepeild naar de motivatie en worden mogelijke taken voorgesteld. Als dit gesprek door beide partijen positief geëvalueerd wordt, kunnen verdere afspraken gemaakt worden. Er wordt dan een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt waarin de afgesproken taken worden vermeld die de vrijwilliger op zich zal nemen. Elke vrijwilliger krijgt ook een individuele coach. Op regelmatige tijdstippen of op vraag van een van beide partijen vindt een evaluatie van de samenwerking plaats.


Binnen onze voorziening zijn een twintigtal vrijwilligers werkzaam. Hun werk is van onvervangbare kwalitatieve waarde.


Kandidaat vrijwilligers kunnen contact opnemen met erikconinx@martinevancamp.be of 013/35 14 61