U hebt een vraag naar hulp bij de zorg. Hoe gaan we te werk ?


Wanneer u meer informatie wenst over onze dienstverlening of een vraag wenst te stellen naar ondersteuning, kan u zich wenden tot de sociale dienst. Dit kan via 013/35.16.00 of via mail kennismaking@martinevancamp.be.  

Een vraag naar kennismaking

 

Wanneer u wenst kennis te maken met onze dienstverlening kan u terecht op bovenstaand contact. We maken een afspraak op een voor u passend ogenblik en besteden ruim aandacht aan het geven van informatie over onze dienstverlening. Eventueel wordt een bezoek gebracht aan onderdelen van de werking. We geven ook informatie over de procedure tot het bekomen van een persoonsvolgend budget. (www.vaph.be)


Een vraag naar ondersteuning

 

Wanneer u gebruik wenst te maken van een vorm van ondersteuning (dagcentrum, begeleid werk, inclusief wonen, residentieel wonen) die betoelaagd wordt door het VAPH, is het noodzakelijk dat u beschikt over een persoonsvolgend budget (“PVB”). Indien u hier nog niet over beschikt brengen we u in contact met de hier voor bevoegde diensten. Het verkrijgen van een PVB kan even duren en er zijn ook wachtlijsten.

Wanneer u eenmaal beschikt over een PVB (U heeft dan een “terbeschikkingstellingsbrief” ontvangen waarin uw puntenbudget vermeld wordt) starten we samen het proces van vraagverduidelijking. Hierbij gaan we samen met u op zoek naar het eigen levensproject met wensen en verwachtingen, mogelijkheden en vragen van de persoon met een beperking. In het kader van dit proces wordt ook een dossier samengesteld. Hierbij verzamelen we, mits uw instemming, gegevens bij diverse instanties (medisch, sociaal, onderwijs, orthopedagogisch). Met uw instemming maken we hierbij ook gebruik van het ondersteuningsplan dat door het VAPH werd goedgekeurd.

Dit plan biedt een overzicht van de dienstverlening die door onze voorziening en door andere instanties zal geleverd worden. Dit hoeft niet steeds onze voorziening te zijn. We streven er immers naar om het sociale netwerk van de persoon met een beperking zoveel en zolang mogelijk actief te betrekken bij het realiseren van de ondersteuning. Ook andere reguliere diensten kunnen in de dienstverlening betrokken worden.

In een individuele dienstverleningsovereenkomst spreken we tenslotte af welke diensten onze voorziening zelf zal aanbieden en hoeveel de kostprijs van deze zorg uitgedrukt in punten zal bedragen. De dienstverleningsovereenkomst is uiteraard een dynamisch gegeven¨. Het zal dan ook regelmatig geëvalueerd worden.

Aansluitend hierop komen een aantal meer administratieve onderwerpen aan bod zoals : inventarisatie van sociale voordelen, overlopen van het verblijfsprotocol, informatie over facturatie en de aanrekening van diverse onkosten (huisvesting, voeding, was, vrijetijdsbesteding,…).

Tot slot wordt een instapdatum afgesproken. Dit is de start van de proefperiode die 6 maanden duurt. Tijdens deze periode leren we mekaar beter kennen en krijgen we ook een beter zicht op de mogelijkheden en verwachtingen. Halfweg de proefperiode wordt door de sociale dienst een overleg gepland voor een tussentijdse evaluatie. Beide partijen kunnen hier hun ervaringen formuleren en er is een mogelijkheid tot bijsturing. Naar het einde van de proefperiode toe wordt een evaluatieverslag opgesteld door het begeleidend team i.s.m. de orthopedagoog. Dit evaluatieverslag wordt voorgesteld op het opnameteam. Hierna neemt het opnameteam een beslissing over de verder dienstverlening.
In geval van een positieve beslissing loopt de dienstverlening ononderbroken door. In het andere geval verbindt de voorziening zich er toe om mee te zoeken naar een andere ondersteuningsvorm. In overleg met u wordt gezorgd voor een verantwoorde en efficiënte overdracht van informatie.