Historiek

De start

VZW "Martine Van Camp" werd opgericht in 1983 door leden van de Lions-club van Diest. Zij wensten een initiatief te ontwikkelen dat tegemoet kwam aan de ondersteuningsnood bij woon- en dagbesteding voor meerderjarige personen met een verstandelijke beperking.

De naam werd ontleend aan het dochtertje van de Diestse voetballegende van de jaren '60, Jef Van Camp. Ondanks een solidariteitsactie, die een operatie in de Verenigde Staten financieel mogelijk moest maken, werd een hartafwijking haar fataal. Het saldo van het fonds, werd ter beschikking gesteld van een gelijkaardig initiatief. Het project voor de oprichting van een dagcentrum en een home voor personen met een handicap voldeed aan deze voorwaarden.

De VZW "Martine Van Camp" werd aanvankelijk erkend voor de opvang van 14 personen in een dagcentrum en voor 17 personen in een tehuis voor werkenden.
Reeds snel werd duidelijk dat deze erkenningen slechts een beginpunt waren : 

De opvang van 17 personen in één gemeenschappelijke ruimte liet geen mogelijkheid om op een eigentijdse manier een antwoord te formuleren op de zorgvragen van gebruikers. Er was ook nood aan opvang van personen die geen tewerkstelling in een beschermde werkplaats aankonden. Bovendien was die tewerkstelling helemaal geen constant gegeven. Ook de erkende capaciteit van het dagcentrum bleek al snel te klein.                                                

 


De groei

In de loop van de volgende jaren werden vervolgens continu initiatieven genomen op vlak van decentralisatie, nieuwbouw en uitbreiding van erkenning. De bewoners van het toenmalige tehuis voor werkenden verhuisden geleidelijk naar diverse kleinere wooneenheden bij voorkeur in de (nabijheid van) de stad gelegen.
Van de overheid ontvingen we een erkenning als tehuis voor niet werkenden. Over een periode van 20 jaar evolueerde dit naar een erkenning van 55 plaatsen. Bij de realisatie hiervan werd ook aandacht gegeven aan personen met meervoudige beperkingen en een grotere verzorgingsnood. Voor de huisvesting werd bewust gekozen voor relatief autonoom functionerende eenheden van 10 personen.

Ook het dagcentrum groeide verder naar een erkenning van 39 plaatsen. Er werden echter ook inhoudelijk bewuste keuzes gemaakt : toegankelijkheid voor alle doelgroepen waaronder ook deze met een hoge verzorgingsnood, een deeltijdse deelname en een expliciete aandacht voor ondersteuning van het thuismilieu door het ontwikkelen van een logeeraanbod.


Vanaf 1996 werd ook ingespeeld op de vraag naar wonen met ambulante begeleiding. Dit was een noodzakelijke evolutie die we aanvoelden bij de eigen cliënten en bij nieuwe aanvragen die toekwamen bij de sociale dienst. Einde 2018 is dit o.a. geresulteerd in een aanbod van 2 studioblokken in het centrum van de stad met respectievelijk 6 en 7 individuele woongelegenheden. Ook in Zichem hebben we 7 studio’s. Verder zijn er ook een 3-tal huiselijke woningen waar 3 à 5 personen samenwonen. Tot slot worden ook verschillende personen begeleid in hun eigen woning.

Voor de doelgroep "personen met een niet aangeboren hersenletsel" (NAH) wilden we reeds lang een initiatief nemen. In 2010 werd uiteindelijk een samenwerkingsverband gesloten met VZW Stijn. Het O.C.M.W. va Scherpenheuvel-Zichem stelde een stuk bouwgrond ter beschikking van onze voorziening. In 2014 opende "Groenhoef" zijn deuren. Het project bevat 16 individuele studio's, een dagcentrum met 6 plaatsen en 2 kamers voor logeren. Dit project heeft in 2015 zijn deuren geopend. (www.groenhoef.be)

Het ontwikkelen van een aanbod voor personen met een complexe zorgvraag (nursing, ernstige gedragsproblemen) bleef lange tijd een blinde vlek. Uiteindelijk werd in 2014 gestart met een nieuwbouw op de hoofdcampus waar voorzien werd in woonruimte voor respectievelijk 9 (nursing) en 6 (gedrag) personen. Dit project bevatte ook nog de renovatie van de “oude” hoofdzetel en werd uiteindelijk in 2018 afgerond.

 


De toekomst

De transformatie van het volledige ondersteuningsaanbod naar persoonsvolgende financiering is uiteraard een grote uitdaging voor de volgende jaren. Processen, visies, methoden, medewerkers, aanrekenen van kosten,… zullen een grondige wijziging ondergaan. We onderschrijven volmondig de principes en doelstellingen van deze zorgvernieuwing al mogen we niet blind zijn voor een aantal perverse neveneffecten.

In dit kader zien we ook de noodzaak om verder te evolueren naar een open voorziening waarbij reguliere diensten, verenigingen en vrijwilligers een essentiële rol spelen : zo gewoon waar het kan, buitengewoon waar het moet. Op dit pad hebben we al een hele weg afgelegd maar we kunnen nog veel verder gaan.

We verwachten ook veel van het samenwerkingsverband van initiatiefnemers : “’tRede”. Op diverse domeinen : zorg, medewerkers en logistieke processen zijn de uitdagingen groot en willen we efficiënter en effectiever werken. (www.trede.be)

Naast deze uitdaging is ook het dagcentrum aan een grondige vernieuwing toe. Na grondig onderzoek van een aantal mogelijkheden hebben we uiteindelijk geopteerd voor een nieuwbouw in de wijk “St.-Jan”. Dit is buiten de ring gelegen maar nog steeds op wandelafstand van het stadscentrum. Op dit terrein zullen ook nog 6 studio’s gebouwd worden.