Beschermd Wonen

Doelgroep

We richten ons tot meerderjarigen die zijn ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en die een toelating verkregen hebben voor een dienst “inclusief wonen”. Om te kunnen functioneren met een beperkte ondersteuning, dienen de kandidaten te beschikken over voldoende persoonlijke zelfredzaamheid, huishoudelijke vaardigheden en sociale zelfredzaamheid. De kosten van leven en wonen moeten in principe volledig door de bewoner gedragen worden. De bereidheid om met enkele personen samen te wonen moet aanwezig zijn bij de kandidaten.


Doelstelling en aanbod

De dienst inclusief wonen ondersteunt mensen met een mentale beperking in het zo zelfstandig mogelijk leven. De begeleiding gebeurt aan huis en is op maat van de gebruiker. Het is een eerder ambulante begeleidingsvorm. De begeleiding is een aantal uren per dag aanwezig en is in noodgevallen altijd telefonisch bereikbaar. Een aantal gebruikers wonen samen in een groepswoning, sommigen in een individuele studio in een complex waar tevens een gemeenschappelijke ruimte ter beschikking staat, anderen bewonen een eigen huis.
Respect en wederzijdse erkenning vormen de basis van de relatie tussen de begeleider en de gebruiker. Deze laatste wordt gezien als een uniek, volwaardig persoon, die net zoals zijn begeleider recht heeft op vrijheid, onafhankelijkheid, zelfontplooïng. De geboden ondersteuning is op maat van de gebruiker, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden en wensen en situeert zich op het vlak van wonen, dagbesteding, vrije tijd en sociaal netwerk. De gebruiker maakt zijn keuzes dus zoveel mogelijk zelf, en krijgt de kans te leren van zijn/haar eigen fouten. Dit impliceert dat de begeleider soms een verantwoord risico dient te nemen en slechts ingrijpt omwille van het welzijn van de gebruiker of van anderen, niet omwille van eigen waarden, normen, opvattingen of angsten.


Vestigingen

Alle begeleidingsadressen bevinden zich in Diest.