Residentieel wonen

Turnhoutsebaan
Groenstraat
Groenstraat
Eduard Robeynslaan
Eduard Robeynslaan
Langenberg
Turnhoutsebaan
Eduard Robeynslaan
back next

Doelgroep

Binnen onze voorziening houden we geen rekening met het criterium "werk".  We vertrekken van de mogelijkheden en interesses van elke persoon. Dit vormt de basis om leefgroepen samen te stellen. 
Verder richt de werking zich tot meerderjarigen met een verstandelijke beperking. De cliënt dient ingeschreven te zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De cliênt dient een toelating verkregen hebben voor toegang tot een residentiële opvangvorm.


Doelstellingen

De bewoners die residentieel in de voorziening verblijven worden opgevangen in 7 leefgroepen. Elke leefgroep behoort tot een cluster met een of meerdere woningen.  Medewerkers zijn inzetbaar in alle huizen van de cluster, waardoor de continuïteit van de dienstverlening beter gewaarborgd is in geval van ziekte of verlof.

De clusters zijn als volgt samengesteld:

  • Cluster 1 : leefgroep Turnhoutsebaan en tweewoonst.  Deze cluster is voornamelijk gevormd omwille van de locatie.  De woningen grenzen aan elkaar en bevinden zich op de centrale campus. Ook de leefgroepen van de nieuwbouw zullen hier deel van uit maken. We beschouwen dit als onze "zorgcampus". De plaatsen worden zoveel mogelijk voorzien voor personen met meer dan gewone zorg om medische of pedagogische redenen.
  • Cluster 2 : bevat de leefgroepen Kruisstraat, Langenberg en Schoonberg. De bewoners hebben een ernstig tot diep mentale handicap. Maar beschikken nog over voldoende mogelijkheden om dagelijks de verplaatsing naar het dagcentrum te maken.
  • Cluster 3 : deze nieuwe cluster bevat voorlopig enkel het woonproject "De Vallei". Dit is gesitueerd in een volledig autonome vleugel van het PZ St.-Annendael. In de nabije toekomst zal ook de "Ges"-groep (gedrags-en emotionele stoornissen) hier deel van uitmaken.
  • Kenmerkend voor deze 3 clusters is dat er permanent fysieke bereikbaarheid is van begeleiding.

Aanbod


Opvang en verzorging

De begeleiding heeft de opdracht om een sfeer te creëren waarin bewoners zich thuis kunnen voelen en comfortabel kunnen leven, samen met medebewoners.

Individuele aandacht en medische en hygiënische verzorging, al dan niet met ondersteuning door thuisverpleging, zijn kerntaken. Hoe intensief deze kerntaken uitgevoerd worden, hangt af van de individuele noden en vragen van de bewoner. De begeleiding moet in staat zijn de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. Sommige bewoners vragen intensieve zorgen en veel toezicht, anderen zijn meer gebaat met een coachende benadering.  Elke bewoner heeft een aandachtsbegeleider en beschikt over een individueel handelingsplan.


Vrijetijdsactiviteiten

Een andere kerntaak van de begeleiding is het aanbieden van (kansen tot) vrijetijdsbesteding. Vaak hebben bewoners eigen interesses, die door de begeleiding in de mate van het mogelijke worden ondersteund. Zo is bij  heel wat bewoners de belangstelling voor de nieuwe media groot. Dat voegt een nieuwe dimensie tot aan de begeleidingstaken : advies, hulp bij gebruik PC, alert zijn voor risico's en misbruik,..

Daarnaast zijn er activiteiten in de leefgroep zelf (zoals knutselen rond seizoenthema's, gezelschapsspelen, ...) en externe activiteiten. Deze laatste worden vaak georganiseerd door de animator , eventueel in samenwerking met verwante voorzieningen (muziekquiz, rolstoelwandelingen, picto-bingo-avonden, ...).  De activiteiten kunnen ook een vormend karakter hebben (bezoek aan de vogelkijkhut, het verkeerspark, ...).


Inspraak

De medewerkers van de sociale dienst zijn vlot bereikbaar.  Zij verzorgen de relatie tussen voorziening en familie. We vinden het belangrijk om gebruik te kunnen maken van de ervaring en deskundigheid  van de belangrijk betrokkenen uit de omgeving van onze bewoners.  Ouders en familie staan hierbij vooraan.  Ook de begeleiding is aanspreekbaar bij het brengen en afhalen van de bewoners.

  
Per cluster of leefgroep wordt éénmaal per jaar een samenkomst voorzien voor alle ouders / familieleden van de bewoners. Hier wordt informatie gegeven over het reilen en zeilen van de leefgroep. Er is echter vooral mogelijkheid tot contact en dialoog tussen bewoners, belangrijk betrokkenen en begeleiding.

We willen ook de mondigheid van onze bewoners en familie versterken door een regelmatige tevredenheidsmeting en leefgroepvergaderingen.